Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock w 2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.

Wnioski przyjmowane będą w terminie: od 21 listopada 2016 r. do 20 listopada 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Ko...

Read More

Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 12 stycznia do 31 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 (4 Stock )dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe...

Read More

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego-4 Stock

Poddziałanie 3.1.5 POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego-4 Stock
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wsparcie będzie można uzyskać na przygotowanie dokumentacji, która jest niezbędna przy próbie otrzymania zewnętrznego finansowania (które posłuży na zwiększanie innowacyjności).
Pierwszy konkurs ma zostać ogłoszony w grudniu 2015 r.,a nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2016 i skończy w marcu 2016...
Read More